این بیمارستان مرکزی آموزشی-پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است. انجام خدمات فوق تخصصی در زمینه های اورولوژی، نفرولوژی ، پیوند کلیه، و جراحی عروق و... در این بیمارستان ارائه می شود.

درباره بیمارستان شهید هاشمی نژاد

این بیمارستان مرکزی آموزشی-پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است. انجام خدمات فوق تخصصی در زمینه های اورولوژی، نفرولوژی ، پیوند کلیه، و جراحی عروق و... در این بیمارستان ارائه می شود.

Continue Reading»

دریافت نوبت درمانگاه در 24 ساعت شبانه روز 
<br />
<i class="fa fa-phone-square" aria-hidden="true"></i> 
02125015080

سیستم نوبت دهی

دریافت نوبت درمانگاه در 24 ساعت شبانه روز
  02125015080

Continue Reading»

آنچه ما درمان می کنیم

Continue Reading»

اعضای هیئت علمی

Continue Reading»

کانال تلگرام 
<b>پیک سلامت</b>
<br />
<i class="fa fa-telegram" aria-hidden="true">@pshkc</i>
<br />
در راستای ارتقاء سلامت مددجویان و جامعه

پیک سلامت

کانال تلگرام پیک سلامت

در راستای ارتقاء سلامت مددجویان و جامعه

Continue Reading»

Every referred and client of this hospital, from each part of society are recommended by me. So it is necessary to consider all affairs of them with respect, justice, speed and high quality
M.R Mohaghegh M.D Ceo of Hasheminejad Kidney Center