<b>تلفن نوبت دهی درمانگاه  02188644450</b>
<br>
درمانگاه صبح از 7:30 الی 13:30 و عصر از ساعت 14 الی 19 دایر می باشد و ویزیت <i>تنها با وقت قبلی</i> انجام می پذیرد.

بیماران و مراجعه کنندگان

تلفن نوبت دهی درمانگاه 02188644450
درمانگاه صبح از 7:30 الی 13:30 و عصر از ساعت 14 الی 19 دایر می باشد و ویزیت تنها با وقت قبلی انجام می پذیرد.

بیشتر بخوانید»

آنچه ما درمان می کنیم

بیشتر بخوانید»

اعضای هیئت علمی

بیشتر بخوانید»

آخرین اخبار و رویدادها

بیشتر بخوانید»

این بیمارستان مرکزی آموزشی-پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است. انجام خدمات فوق تخصصی در زمینه های اورولوژی، نفرولوژی ، پیوند کلیه، و جراحی عروق و... در این بیمارستان ارائه می شود.

درباره بیمارستان شهید هاشمی نژاد

این بیمارستان مرکزی آموزشی-پژوهشی و درمانی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از جمله بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است. انجام خدمات فوق تخصصی در زمینه های اورولوژی، نفرولوژی ، پیوند کلیه، و جراحی عروق و... در این بیمارستان ارائه می شود.

بیشتر بخوانید»

آخرین اخبار و رویدادها

تمامی مراجعه کنندگان و خدمت گیرندگان بیمارستان ، از هر قشر و سطح اجتماعی که باشند, معرفی شده از طرف اینجانب می باشند. لذا ضروری است به امور فرد فرد ایشان با رعایت احترام و عدالت ، سرعت ، کیفیت و با حفظ کیفیت رسیدگی گردد.
دکتر محمدجواد سلیمانی، رئیس مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد