بیمه های طرف قرارداد

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

اسامی بیمه های طرف قرارداد با مرکز
 

1 - سازمان تامین اجتماعی 7 - بانک ملت
2 - خدمات درمانی 8 - شرکت فولاد ایران
3 - نیروهای مسلح 9 - هیأت امنای ارزی
4 - کمیته امداد حضرت امام (ره) 10 - سازمان زندانها
5 - کمیسریای عالی پناهندگان 11 - شهرداری
6 - آتیه سازان حافظ
فارسی