بیماران و مراجعه کنندگان

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

برای تماس با بخش ها و واحد های مختلف بیمارستان به صفحه راهنمای تلفن مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 02181161 تماس حاصل فرمایید.

خدمات پزشکی قابل ارائه در مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

خدمات پارا کلینیکی قابل ارائه در مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

فارسی