ازپذیرش تا ترخیص

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend

روش اجرایی ویزیت درمانگاه صبح و عصر

 1. ویزیت با وقت قبلی انجام می پذیرد.
 2. تلفن نوبت دهی (88644450) با قابلیت هشت تماس همزمان می باشد.
 3. صبح ها تیم ارولوژی و نفرولوژی ویزیت می نمایند و به اسم پزشک خاصی نوبت داده نمی شود.
 4. درمانگاه صبح از 7:30 الی 13:30 و عصر از ساعت 14 الی 19 دایر می باشد.
 5. درمانگاه عصر به نام پزشک خاص نوبت ارائه می شود.

 

برنامه درمانگاه عصر (از ساعت 14 الی 19)

روز

ارولوژی

ارولوژی

ارولوژی

نفرولوژی

نفرولوژی

نفرولوژی

جراح عروق

شنبه

دکتر مقصودی

دکتر نیری

دکتر امامی

دکتر عبدی

 

دکترسدادی

 

یکشنبه

دکتر سلیمی

دکتر اخیاری

 

دکتر عبدی

دکتر سندگل

   

دوشنبه

دکتر مقصودی

دکتر نیری

 

دکتر عبدی

دکتر سندگل

دکترسدادی

دکتر پورسالاری

سه شنبه

دکتر سلیمی

دکتر کمالی

دکتر اخیاری

 

دکتر سندگل

دکتر ملکوتیان

 

چهارشنبه

دکتر نیری

دکتر عظیمی

دکتر سلیمی

دکتر عبدی

 

دکترسدادی

 

پنج شنبه

دکتر کمالی

دکتر اخیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش اجرایی پذیرش بیماران در درمانگاه

 1. الف. گرفتن نوبت از طریق تماس تلفنی.    ب. مراجعه حضوری با نامه اورژانس
 2. ارائه نوبت در تاریخ و ساعت معین شده
 3. مراجعه بیمار به درمانگاه در تاریخ تعیین شده
 4. دریافت مدارک مربوطه مانند دفترچه بیمه، کارت ملی جهت تشکیل پرونده
 5. ثبت مشخصات و تعیین هزینه مربوطه
 6. دریافت هزینه و درج شماره نوبت و ارائه پرونده به بیمار
 7. انتظار بیمار در سالن درمانگاه تا زمان اعلام شماره مربوطه
 8. هدایت به اتاق مربوط به بیمار
 9. ویزیت توسط پزشک

 

 

روش اجرایی پذیرش بیماران بستری در بخش های بیمارستان

 1. مراجعه بیمار به واحد پذیرش مرکزی با داشتن دستور بستری
 2. الف. بستری بیمار در صورت خالی بودن تخت.    ب. ثبت نام بیمار در لیست انتظار
 3. ارائه اطلاعات جهت داشتن دفترچه بیمه، ودیعه تعیین شده، عدم مصرف داروهای مشخص شده
 4. مراجعه در وقت تعیین شده بستری برای بیماران لیست انتظار
 5. دریافت مدارک از بیمار: دفترچه بیمه ، کارت ملی، دستور پزشک
 6. ثبت مشخصات اولیه و تعیین ودیعه در پرونده الکترونیکی
 7. ارجاع به صندوق و پرداخت ودیعه
 8. برگشت به پذیرش و گرفتن برائت نامه و اجازه عمل از بیماران بالغ و یا قیم بیماران صغیر
 9. تکمیل کامل و کنترل نهایی پرونده و انتقال بیمار با بیمار بر به بخش مربوطه

 

 

روش اجرایی ترخیص بیماران بستری از بخش های بیمارستان

 1. دستور پزشک مبنی بر ترخیص بیمار در پرونده
 2. اطلاع رسانی به بیمار یا همراه وی از طریق منشی بخش
 3. جمع آوری کلیه مدارک و کامل کردن پرونده پزشکی و بالینی بیمار
 4. ارائه دستورات پزشک به بیمار جهت استفاده از دارو و یا مراجعه مجدد به درمانگاه
 5. انتقال پرونده به واحد ترخیص از طریق منشی
 6. کنترل، ثبت تمام خدمات ارائه شده در طول مدت اقامت
 7. پرینت صورتحساب نهایی بیمار و ارسال به صندوق مرکزی
 8. فراخواندن بیمار یا همراه بیمار ا زطریق صندوقدار
 9. تسویه حساب نهایی و ارائه برگه اجازه خروج
 10. تحویل یک برگه خروج به بخش و یک برگه به نگهبان

 

 

 

فارسی