پزشکان مرکز

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
دکتر پژمان شادپور

دکتر پژمان شاپور

 

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار

فلوشیپ اورولوژی اطفال و لاپراسکوپی

رزومه  تقویم کاری

دکتر مسعود اعتمادیان

دکتر مسعود اعتمادیان

 

متخصص ارولوژي

فلوشيپ اندويورولوژي

رزومه  تقویم کاری

دکتر محمدجواد سلیمانی

 دكتر محمد جواد سليماني

 

متخصص ارولوژي

فلوشيپ پيوند

رزومه  تقویم کاری

   
دکتر محمدعلی زرگر

دكتر محمدعلي زرگر

 

متخصص ارولوژي

فلوشيپ پيوند

رزومه  تقویم کاری

دكتر كوشـــا كمالــــي

دكتر كوشـــا كمالــــي

 

متخصص ارولوژي

فلوشيپ پيوند

رزومه  تقویم کاری

 دكتر حسيـن  شـاهــرخ

 دكتر حسيـن  شـاهــرخ

 

متخصص ارولوژي

فلوشيپ پيوند

رزومه  تقویم کاری

دكتر مريم امامي

دكتر مريم امامي

 

متخصص ارولوژي

رزومه  تقویم کاری

دکتر رباب مقصودی

دکتر رباب مقصودی

 

متخصص ارولوژي

رزومه  تقویم کاری

دكتر يوسف عطائي پور

دكتر يوسف عطائي پور

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

رزومه  تقویم کاری

دکتر هرمز سلیمی

دکتر هرمز سلیمی

 

متخصص ارولوژي

 فلوشیپ ارولوژی اطفال

رزومه  تقویم کاری

دکتر طاهره ملکوتیان

دکتر طاهره ملکوتیان

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

رزومه  تقویم کاری

 دكتر شهرزاد عصاره

 دكتر شهرزاد عصاره

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

رزومه  تقویم کاری

 دكتر محمودرضا محقق

 دكتر محمودرضا محقق

 

متخصص بيهوشي

رزومه  تقویم کاری

دکتر فرشته سدادی

دکتر فرشته سدادی

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

رزومه  تقویم کاری

دکتر مسعود قربانلو

دکتر مسعود قربانلو

 

متخصص بیهوشی

رزومه  تقویم کاری

 دكتر غلامرضا موثقي

 دكتر غلامرضا موثقي

 

متخصص بيهوشي

رزومه  تقویم کاری

دکتر پژمان شادپور

 دكتر مژگان عسگــــري

 

متخصص پاتولوژي

رزومه  تقویم کاری

 دكتر تينا شوشتري‌زاده

 دكتر تينا شوشتري‌زاده

 

متخصص پاتولوژي

رزومه  تقویم کاری

میترا مهرآزما

دکتر میترا مهرآزما

 

متخصص پاتولوژی

رزومه  تقویم کاری

دکتر مریم ابوالحسنی

دکتر مریم ابوالحسنی

 

متخصص پاتولوژی

رزومه  تقویم کاری

دکتر محسن دارابی

دکتر محسن دارابی

 

متخصص رادیولوژی

رزومه  تقویم کاری

دکتر سید مرتضی باقری

دکتر سید مرتضی باقری

 

متخصص رادیولوژی

رزومه  تقویم کاری

دکتر پژمان شادپور

دکتر امیر محمد عارف پور

 

متخصص رادیوتراپی

رزومه  تقویم کاری

دکتر منصور موحد

 دكتر منصـور موحـــــد

 

متخصص پزشكي هسته اي

رزومه  تقویم کاری

دکتر کاوه مهرآوران

دکتر کاوه مهرآوران

 

متخصص ارولوژی

فلوشيپ اندويورولوژي

رزومه  تقویم کاری

دکتر بهرام محبی

دکتر بهرام محبی

 

فوق تخصص قلب و عروق

رزومه  تقویم کاری

دکتر هوشنگ سندگل

دکتر هوشنگ سندگل

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

رزومه  تقویم کاری

دکتر سپیده حکمت

دکتر سپیده حکمت

 

متخصص پزشکی هسته ای

رزومه  تقویم کاری

دکتر مرتضی خوانین زاده

دکتر مرتضی خوانین زاده

 

متخصص جراحی عروق                           

رزومه  تقویم کاری

دکتر بهاره مرغوب

دکتر بهاره مرغوب

 

متخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي

رزومه  تقویم کاری

 دکترمهرداد مصباح کیایی

دکترمهرداد مصباح کیایی

 

متخصص جراحی عروق                           

رزومه  تقویم کاری

فارسی