درمانگاه

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

 

مسئول واحد: علی عسگری

 

روش اجرایی ویزیت درمانگاه صبح و عصر

  1. ویزیت با وقت قبلی انجام می پذیرد.
  2. تلفن نوبت دهی (25015080) بدون تعطیلی و اشغالی می باشد.
  3. صبح ها تیم ارولوژی و نفرولوژی ویزیت می نمایند و به اسم پزشک خاصی نوبت داده نمی شود.
  4. درمانگاه صبح از 7:30 الی 13:30 و عصر از ساعت 14 الی 18 دایر می باشد.
  5. درمانگاه عصر به نام پزشک خاص نوبت ارائه می شود.

 

 

برنامه درمانگاه عصر (از ساعت 14 الی 18)

روز

ارولوژی

ارولوژی

ارولوژی

نفرولوژی

نفرولوژی

نفرولوژی

جراح عروق

شنبه

دکتر اخیاری

دکتر نیری

دکتر امامی

دکتر عبدی

 

دکترسدادی

 

یکشنبه

دکتر سلیمی

دکتر اخیاری

 

دکتر عبدی

دکتر سندگل

   

دوشنبه

دکتر عطار

دکتر نیری

دکتر مهرآوران

دکتر عبدی

دکتر سندگل

دکترسدادی

دکتر پورسالاری

سه شنبه

 

دکتر کمالی

 

 

دکتر مرغوب

دکتر ملکوتیان

 

چهارشنبه

دکتر نیری

دکتر عظیمی

دکتر سلیمی

دکتر عبدی

 

دکترسدادی

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

فارسی