درمانگاه

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

مسئول واحد: علی عسگری

روش اجرایی ویزیت درمانگاه صبح و عصر

  1. ویزیت با وقت قبلی انجام می پذیرد.
  2. تلفن نوبت دهی (25015080) بدون تعطیلی و اشغالی می باشد.
  3. صبح ها تیم ارولوژی و نفرولوژی ویزیت می نمایند و به اسم پزشک خاصی نوبت داده نمی شود.
  4. درمانگاه صبح از 7:30 الی 13:30 و عصر از ساعت 14 الی 18 دایر می باشد.
  5. درمانگاه عصر به نام پزشک خاص نوبت ارائه می شود.

 

 

 

تلفن نوبت دهی ۲۵۰۱۵۰۸۰ بدون تعطیلی و اشغالی می باشد
برنامه درمانگاه صبح (از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰)
صبح ها تیم ارولوژی و نفرولوژی ویزیت می نمایند و به اسم پزشک خاصی نوبت داده نمی شود.

 

برنامه درمانگاه عصر (از ساعت ۱۴ الی ۱۸)
درمانگاه عصر به نام پزشک خاص نوبت ارائه می شود.
 
روز ارولوژی ارولوژی ارولوژی نفرولوژی نفرولوژی نفرولوژی جراح عروق
شنبه دکتر نریمانی دکتر نیری دکترعطار دکتر یحیایی - - دکتر اکبری
یکشنبه دکتر صفاری دکتر اخیاری دکتر خالقی مهر دکترناظم زاده دکتر آموزگار دکتر مرغوب دکتر پورسالاری
دوشنبه دکتر خالقی مهر دکتر عطار - دکتر یحیایی - - -
سه شنبه دکتر صفاری دکتر کمالی - دکترناظم زاده دکتر مرغوب دکتر ملکوتیان -
چهارشنبه دکتر نیری دکتر عظیمی دکترنریمانی دکتر آموزگار - - -
پنج شنبه - - - - - - -
 

 

 

 

فارسی