داروخانه

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

 

مسؤول فنی : دکتر فرید اکبری

تلفن تماس : 8116538

داروخانه هاشمی نزاد واقع در طبقه همکف بیمارستان با یازده نفر نیروی پرسنلی در دو شیفت صبح و عصر ,در دو فیلد

  1. نسخه پیچی سرپایی
  2. تهیه و توزیع کلیه لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی بخشها و اتاق عمل

مشغول خدمت رسانی می باشد .

در این واحد روزانه ده  نفر از نیروهای پرسنلی از ساعت 14 – 7:30 وچهار نفر از ساعت 16– 14  و دو نفر از ساعت 19- 17 مشغول ارایه خئمت به مراجعین سرپایی و همکاران بیمارستانی (بخشها و اتاق عمل )می باشند .

ساعت کار شیفت صبح پنجشنبه ها از ساعت 7:30 لغایت 13 ودر شیفت بعد از ظهر از ساعت 13 الی 18 می باشد .

 

 

 

 

 

 

فارسی