تاسیسات

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

 

مسئول واحد : اکبر محمدزاده

کارشناس ناظر: مهندس آقایی

تلفن تماس : 8116466

از آنجائیکه تاسیسات در هر سازه ای یکی از ارکان اساسی و مهم می باشد و تامین نیازهای فنی قسمت های مختلف آن سازه را بر عهده دارد . از مهمترین فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1.         نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع

2.         کنترل و بازرسی کلیه دستگا ه های حرارتی و برودتی

3.         نصب دستگاه های وکیوم و اکسیژن

4.         بازرسی و کنترل لوله کشی قسمت ها

5.         کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه ها، مخازن آب و... و بر طرف نمودن عیوب آنها

6.         کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی

7.         بازرسی و انجام امور عایق بندی

8.         رویت نمودن دفتر گزارش موتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست ها

فارسی