تغذیه

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

مسئول واحد: هاله خلت

کارشناس واحد : مهسا باغبانی

واحد تغذیه بیمارستان شهید هاشمی نژاد در طبقه دوم این مکان واقع شده است. در این مکان یک نفر کارشناس مسئول تغذیه با تحصیلات لیسانس تغذیه، مشاوره تغذیه بیماران بستری و سرپایی، نظارت بر کار میهمانداران تغذیه و نظارت بر آشپزخانه انجام میدهد.

در این واحد 9 نفر میهمان دار مشغول فعالیت می باشند که روزانه دو نفر 24 ساعته ، یک نفر شبکار و یک نفر روزکار . یکنفر در بخش دیالیز انجام وظیفه می نمایند.

واحد تغذیه ، دارای 2 آبدارخانه می باشد که یکی از آنها در طبقه دوم و آبدارخانه مرکزی در زیرزمین بیمارستان واقع شده است . در طبقه اول بیمارستان هم انبار واحد تغذیه وجود دارد که ظروف یکبار مصرف ، ظروف چینی ، قاشق و چنگال و ... ، کتابچه ها وبرگه های رژیم غذایی نگهداری می شود و یکی از میهمانداران مسئول انبار می باشد.

وظایف کارشناس مسئول تغذیه به عبارت زیر می باشد:

- راند روزانه بخشها ، برای بررسی پرونده بیماران جهت آمار وعده های غذایی آنان

- نوشتن آمار صبحانه و ناهار و شام بیماران

- تهیه کارتهای DRI جهت سینی ناهار و شام ( برای اطلاع بیمار از انرژی ، چربی ، پروتئین و... )

- مشاوره بیماران بستری و بستری

- نظارت بر آبدار خانه ها

- نظارت بر آشپزخانه

- نظارت بر کار میهمانداران هنگام توزیع غذا

- چشیدن غذا قبل از توزیع ( جهت اودیه ، نمک و روغن و ...

 

وظایف میهمانداران به شرح زیر می باشد:

 

ردیف

شرح وظیفه

مسئول

1

گرفتن منو، انتقال آمار و کارت بیماران از واحد تغذیه به آشپزخانه، آماده سازی ظروف ناهار بر اساس آمار،  توزیع چای و بیسکوییت عصر، آماده سازی ظروف شام، گرفتن مجدد آمار از بخشها، توزیع میان وعده شب.، شستشو و نظافت آبدارخانه ها، ترالی ها و راهروی توزیع غذا، آماده سازی گاواژICU

مسئول شیفت

2

شستشوی ظروف صبحانه، ناهار شام، شستشو و نظافت آبدارخانه ها، ترالی ها و راهروی توزیع غذا

میهماندار 1

3

توزیع شیر، بسته بندی قاشق و چنگال و لیموترش و میوه ناهار،  توزیع چای و بیسکوییت عصر ، تحویل نان شام و بسته بندی آن،  بسته بندی قاشق و چنگال و  کارد و لیموترش و سالاد شام، بسته بندی صبحانه فردا، انتقال زباله ها ،شستشو و نظافت آبدارخانه ها، ترالی ها و راهروی توزیع غذا

میهماندار 2

4

 توزیع چای شب ، برداشتن سینی های باقیمانده در بخشها، چیدمان صبحانه در ترالی، تنظیم سماور، تحویل و بسته بندی نان صبحانه( نظافت آبدارخانه به عهده شب کار نمی باشد.)

شب کار

5

آماده سازی، تحویل گرفتن غذا، توزیع غذا و جمع آوری ظروف

همه میهمانداران

6

نظافت آبدارخانه طبقه دوم( کف، دیوارها، کابینتها، یخچال، ماکرو ویو)، نظافت ترالی های فایبر گلاس و فلاسکهای استیل، پاسخگویی به تلفن و انجام اقدام خواسته شده از طریق تلفن، کمک در تحویل و توزیع غذا و جمع آوری ظروف، توزیع غذای بخش آرمان

روزکار

7

تحویل و توزیع صبحانه، ناهار و شام به بیماران دیالیزی، نظافت آبدارخانه دیالیز، تحویل غذا به بخش اورژانس، کمک به سایر میهمانداران، انجام وظایف میهماندار روزکار در روزهای جمعه

میهماندار دیالیز

8

توزیع غذا و جمع آوری ظروف طبقه اول

 

9

توزیع غذا و جمع آوری ظروف طبقه دوم

 

فارسی