ایمنی، بهداشت و محیط زیست

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

بهداشت محیط

مسئول واحد : مهندس سمانه رجوندی

تلفن تماس : 8116357

از نظر سازمانی این واحد زیر مجموعه مدیریت سازمان ومدیریت کنترل کیفی می باشد. از نظر جغرافیایی واحد بهداشت محیط در طبقه دوم بیمارستان و در قسمت اداری واقع شده که مسئول واحد آن خانم سمانه رجوندی (کارشناس بهداشت محیط) هستند. وظایف مربوط به این واحد از سال 1386 توسط خانم رجوندی انجام می گردیده است. این واحد هر روزه از ساعت 7:30 تا 16 انجام وظیفه می نماید.

از وظایف این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1. دريافت و دستور برنامه کار از  سرپرست مربوطه
 2. هماهنگي و اقدام در جهت تشکيل کميته بهداشت و کنترل عفونت بيمارستان و شرکت فعال در آن و پيگيري
 3.  مصوبه هاي مربوطه
 4.  تهيه و تدوين مطالب آموزشي و تشکيل جلسات آموزشي مرتبط با بهداشت محيط و بهداشت عمومي براي کارکنان رده هاي مختلف
 5.  نظارت و مداخله در عقد قراردادهاي خدمات بيمارستان و مطالبه کارت معاينه پزشکي ، کارت معاينه کارگري و گواهينامه آموزش بهداشت عمومي پرسنل مشمول قانون
 6. بررسي  وضعيت آب مورد مصرف بيمارستان ( شبکه عمومي ، شبکه خصوصي) و تشکيل پرونده مربوط به آن
 7. کنترل بهداشتي آب مصرفي از نظر کمي و کيفي و انجام آزمايشات دوره اي ميکروبي و شيميايي و کلر سنجي با استناد  به دستورالعملهاي ، استانداردها و شرايط موجود
 8. نظارت ، بررسي و کنترل بهداشتي بر کليه مراحل مختلف جمع آوري ، تفکيک ، انتقال ، نگهداري موقت و دفع زباله هاي بيمارستاني و نيز جلوگيري از فروش و بازيافت زباله بيمارستاني
 9.  نظارت و کنترل بهداشتي بر نحوه دفع فاضلاب بيمارستان و در صورت وجود معضل ، ارائه پيشنهادهاي اجرائي مناسب
 10.  نمونه برداري از پساب خروجي سيستم تصفيه فاضلاب برابر دستورالعمل هاي اعلام شده ( در صورت وجود تصفيه خانه) به منظور بررسي کيفيت پالايش فاضلاب
 11.  کنترل حشرات و جوندگان با اولويت بهسازي محيط ، دفع بهداشتي زباله و در صورت نياز استفاده اصولي از روش هاي شيميايي و نيز جلوگيري از فعاليت شرکتهاي سم پاشي غير مجاز
 12.  نظارت و مداخله در تهيه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بيمارستان
 13.  اقدام لازم در زمينه تهيه البسه و ملزومات مورد نياز در سمپاشي و ضدعفوني ( روپوش ، کلاه ، دستکش ، ماسک و چکمه و ... ) و تدارک سموم و مواد گندزدا و ديگر تجهيزات و وسائل مورد استفاده در سمپاشي و ضدعفوني با هماهنگي مسئولين بيمارستان
 14. بررسي وضعيت فني و بهداشتي سيستم تهويه مطبوع در بيمارستان (گرمايش ، سرمايش ) و پيگيري در جهت رفع مشکلات احتمالي موجود
 15.  پيگيري و اقدام در زمينه مسائل بهداشتي و حفاظتي بخش پرتوهاي يونساز با کمک مسئول فيزيک بهداشت ذيربط
 16.  نظارت فني و بهداشتي مستمر بر نحوه کار آشپرخانه شامل : ( شرايط بهداشت محيطي آشپزخانه ، وضعيت سردخانه ، انبار نگهداري مواد غذايي ، سرويسهاي بهداشتي ، بهداشت فردي کارکنان ، اطاق استراحت کارکنان ، شستشو و ضدعفوني ظروف ، شستشو و ضدعفوني سبزيجات خام مورد استفاده ، وضعيت بهداشتي مواد غذايي آماده طبخ ، وسايل و ظروف مورد استفاده و ... )
 17.  نظارت و هماهنگي در زنجيره تهيه ، طبخ و توزيع مواد غذايي با همکاري کارشناس تغذيه بمنظور اطمينان از سلامت توزيع و مصرف غذا
 18.  نظارت وکنترل دائم برامورمربوط به رخشتويخانه و رعايت کليه نکات ايمني و بهداشتي از نظر تفکيک البسه ضدعفوني از غير عفوني در هنگام شستشو و استفاده از دستگاههاي شوينده اتوماتيک و مواد پاک کننده مناسب و نهايتاً ضدعفوني و اطوکشي البسه بخش عفوني و آلوده

 

 بهداشت حرفه ای

کارشناس واحد : مهندس ویدا تقی خانی

شماره تماس: 88644437

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1. اقدام به منظور فرهنگ سازی در زمينه برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي به كليه پرسنل
 2. تهیه و گرد آوری مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه اي در بيمارستان
 3. برنامه ریزی برای اجرای ارزيابي ريسك كليه مشاغل و تحليل نتايج ارزيابي (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بیولوژیکی و رواني محيط كار) و ارائه گزارش به مدیریت بیمارستان
 4. تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها و چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پیگیری و اجرا
 5. برنامه ریزی و تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پيگيري صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه و ارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
 6. اجرای برنامه آموزشي و ارزشیابی مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان
 7. دبیر کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا و همکاری با سایر اعضای مصوب کمیته، تهیه صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه و ارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
 8. اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی (شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهيه MSDS كليه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض در تمامی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتیٰ) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست
 9.  برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی (قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين
 10.  همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی، آناليز و گزارش دهی حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)
 11.  تعیین و نظارت بر نصب تابلوها و علائم ایمنی و هشداردهنده و پوسترهاي اطلاع رساني و آموزشي بهداشت حرفه ای در بيمارستان
 12.  تعیین نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هر شغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي
 13.  همكاري و تعامل با ساير كارشناسان مرتبط (كنترل عفونت، بهداشت محيط و ...) در پيشبرد اهداف واحد
 14.  برنامه ریزی برای اجرا و تعیین اقدامات، اهداف و برنامه ها ی اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کاهش بيماريها و حوادث شايع ناشي از كار در بيمارستانها (اختلالات عضلاني اسكلتي، استرس شغلي، نوبت كاري و....)
 15.  آموزش و نظارت بر اصول ایمنی و اطفاء حریق در کلیه بخش های بیمارستان
 16. نظارت بر ایمن سازی بیمارستان در سه حیطه عملکردی، سازه ای و غیر سازه ای
فارسی