تجهیرات پزشکی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

مسئول واحد : فرهاد خالدی

تلفن تماس : 8116317

  1. مديريت نگهداشت تجهيزات پزشكي شامل چرخه تغيير ، نگهداري و پيشگيرانه كاليبراسيون، ايمني و حفاظت، آموزش و استفاه از تجهيزات پزشكي
  2. بروز رساني شناسنامه تجهيزات پزشكي بصورت رايانه اي و ثبت كليه اطلاعات خريد و تعميرات دستگاهها در نرم افزار
  3. اقدام جهت انتخاب و خريد دستگاههاي مورد تاييد كميته دارو  و درمان و تجهيزات پزشكي با هماهنگي واحد و كاربر مربوطه
  4. تعيين تكليف سريع دستگاههاي غير فعال ، اقدام جهت تعمير يا اعلام اسقاط دستگاه فوق

ساعت كار اين واحد از ساعت 7:30 الي 16 مي باشد و زير نظر مسئولين مديريت مركز فعاايت مي نمايد.

تجهيزات موجود در بخش كامپيوتر،‌ پرينتر، ‌فاكس، تلفن مستقيم و داخلي ، مولتي متر، كانداكتر، خلوص سنج، اكسيژن، ابزار آلات مورد نياز

فارسی