بخش سهیل

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend

ریاست بخش: دکتر مسعود اعتمادیان

سرپرستار بخش: لیدا شهیدی

 بخش سهیل   :    88644491

اتاق یک : 8116232                 اتاق دو :8116231               اتاق سه : 8116235 

اتاق چهار: 8116234               اتاق پنج : 8116233

 

مشخصات بخش:

 • این بخش در اسفند سال 1393 بعنوان بخش سرپایی برای اولین بار احداث گردید. شامل ده تخت بستری بوده و متوسط اقامت بیماران در آن کمتر از یک روز می‌باشد.

 • در بخش سهیل بیماران خانم و آقا با حفظ حریم خصوصی و رعایت موازین شرعی بستری می‌شوند.

 • غالب بیماران این بخش بیماران ارولوژی بوده که جهت اعمال جراحی تشخیصی بر طبق وقت قبلی به بیمارستان مراجعه می‌نمایند. بیماران نیازمند به اعمال جراحی عروقی به شکل سرپایی نیز در این بخش پذیرش شده و پس از انتقال به اتاق عمل و انجام عمل جراحی، از این بخش ترخیص می‌گردند.

 • پذیرش بیماران این بخش در سال 94، تعداد 3430 بیمار بوده است و درصد اشغال تخت آن نیز 99% بوده است.

 • در این بخش به غیر از سرپرستار، دو پرستار، دو کمک بهیار و یک منشی انجام وظیفه می‌نمایند.

 • بیماران قبل از عمل جراحی در این بخش پذیرش شده و پس از اتمام عمل جراحی نیز به این بخش منتقلپس از مراقبت و برگشت به وضعیت مناسب ترخیص می‌گردند.

 

خواهشمندیم قوانین و مقررات بخش را مطالعه و در طول بستری این موارد را رعایت فرمایید:

 1. در بخش سهیل 10 تخت موجود استلطفا در صورت نبودن تخت اصرار در بستری شدن نفرمایید.بلافاصله پس از ترخیص بیماران قبلی بیمار شما را بستری خواهند کرد .

 2. با نظر سرپرستار و مسول شیفت در مدت بستری امکان جا به جایی در بخش وجود داردلطفا در صورت تغییر اتاق همکاری لازم را با پرسنل انجام دهید .

 3. قبل از بستری شدن لطفا حمام کرده باشد .

 4. دفترچه بیمه خود را هنگام بستری به ایستگاه پرستاری تحویل نمایید .

 5. به دلیلحفظ ایمنی لطفا از بخش خارج نشوید . در صورت لزوم پرستار خود را از خروجتان مطلع سازید .

 6. هنگام بستری لوازم گرات قیمت خود را به همراهتان تحویل نمایید .

 7. در این بخش بیماران در صورت صلاحدید پرستاربا یک همراه پذیرش می شوند .

 8. ساعت ملاقات همه روزه ساعت30/14 الی 16 می باشد .

 9. از صحبت کردن با موبایل در بخش خودداری فرمایید و موبایل خود را در حالت بی صدا قرار دهید .

 10. ضد عفونی دست جهت استفاده شما بیمار عزیز و همراهتان در بخش موجود است .

 

فارسی