برگزاری کلاس آموزشی پزشکی قانونی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

کلاس آموزشی پزشکی قانونی در روز سه شنبه مورخ 21/9/96 از ساعت 12 در سالن اصلی آمفی تاتر هاشمی نژاد برای کلیه فراگیران پزشکی با حضور دکتر تافتاچی برگزار گردید .در این سمینار فراگیران با نحوه صدور گواهی فوت و رضایت نامه آشنا می شوند

فارسی
نوع: 
اخبار و رویدادها