آغاز پایگاه آموزشی مراقبت های پرستاری ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران دربیمارستان شهید هاشمی نژاد

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

این پایگاه از تاریخ 5آذر1396 شروع و در پایان  29آذر ماه 1396 به اتمام می رسد.
دراین دوره پرستاران مشغول بکار بخش های جراحی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه شرکت نموده اند و انتظار می رود پرستاران با آموزش مرتبط با ارولوژی مردان، زنان و کودکان آشنا شوند. همچنین این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی در سیستم جام می باشد

فارسی
نوع: 
اخبار و رویدادها