بخش امید

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend

 

موقعیت بخش:طبقه اول

تعداد تخت:32

تعداد اتاقهای بستری: 3 اتاق 6 تخته 1 اتاق 4 تخته و 5 اتاق 2 تخته که اتاق 9 اتاق ایزوله میباشد.

تعداد نیرو: 14 نیروی حرفه ای پرستار

 تعداد تجهیزات: یک عدد ساکشن پرتابل، یک عدد دستگاه الکتروشوک ،یک عدد دستگاه نوار قلب و یک عدد دستگاه دریپرو یک عدد دستگاه پالس اکسیمتر

ریاست بخش : دکتر  حسین شاهرخ

سرپرستار بخش:  ساناززاهدی

 • قوانین بیماران
 • این بخش دارای اتاق های 6 تخته و 4 تخته و 2 تخته میباشد. که هزینه هتلینگ اتاقهای 2 تخته بیشتر از 6 تخته میباشد.
 • در هر اتاق جهت قبله تعیین شده و در صورت نیاز می توانید سنگ تیمم و سجاده را از پرسنل بخش درخواست نمایید .
 • حفظ پول  و  وسايل شخصي به عهده خود بيمار مي باشد و درصورت مفقود شدن آن ها پرسنل بيمارستان هيچگونه مسئوليتي درقبال آن ندارند ، لذا خواهشمنديم در بدو پذيرش وسايل ارزشمند خود را به همراهان خود بسپاريد .
 • داشتن همراه فقط با صلاحديدپزشک یا پرستار مسئول بخش ، تعيين شده و جهت شیفت های عصر و شب می باشد .كارت همراه فقط  24 ساعت اعتبار داشته و مجدداٌ باید  تمدید گردد .
 • این بخش آموزشی میباشد و ویزیت و پیگیری مشکل شما به عهده رزیدنت های محترم( پزشکان در حال  گرفتن تخصص) میباشد و اساتید محترم ارزلوژی در اتاق عمل نظارت کامل بر روند درمان شما دارند.
 • زمان ويزيت پزشكان (رزیدنت ها)ساعت 6_8  صبح و ساعت 16-18 میباشد.
 • سرو غذا براﻯ بيماران و همراهان در بخش به شرح زير است : صبحانه 7-6 صبح ، نهار 13 - 12  و شام 19 - 18 مي باشد . ساعت سرو چای 15-14 عصر می باشد و میان وعده ساعت 9-8 صبح می باشد .
 • ساعت دادن دارو دربخش شامل :5:30 تا6:30 صبح،11:30 تا12:30،13:30-14:30 ،17:30تا18:30 ،21:30 تا22:30 ،23:30 تا00:30 می باشد.ضمنا دراین زمان هاکنترل علائم حیاتی شماهم ممکن است،انجام شود.لطفادراین زمان ها درتخت خود بمانید.
 • سطل های زباله موردمصرف شما دارای نایلون مشکی می باشد .
 • در حفظ و آرامش بخش کوشا باشید.

قوانین پرسنل

 • بخش ارولوژی مردان با 32 تخت فعال که 2 تخت آن ایزوله حساب میشود از سال 1384 در طبقه اول شروع بکار نموده است
 • با سلام و خوش آمدگویی به شما پرسنل جدید ،قوانین بخش امید که ملزم به رعایت آن میباشید به شرح زیر میباشد:
 • ساعت تحویل و تحول بخش صبح ساعت 7:15 و عصر 13:15 و شب 19:15  میباشد 5شنبه ها شیفت صبح به عصر ساعت 13 میباشد. حضور پرسنل 15 دقیقه قبل از تحویل ضروری میباشد. تمامی تحویل و تحول بر بالین بیمار میباشد.
 • چک ترالی و وسایل و تجهیزات بخش قبل از تحویل و تحول و قبل از خروج پرسنل شیفت قبل صورت میگیرد در غیر اینصورت مسئولیت آن بعهده شما میباشد
 • در هنگام تحویل وتحول هر فرد مسئولیت چک یک فرایند ویا مسئولیت را بعهده دارد که توسط مسئول شیفت تعیین میشود.
 • احترام به مافوق و اجرای دستورات وی الزامی است و در صورت بروز مشکل با حفظ احترام به  مافوق به سرپرستار جهت رفع آن اطلاع رسانی میکنید.
 • احترام و پاسخدهی به بیمار و همراهان جز ارکان اساسی قوانین بخش میباشد
 • حفظ شئونات اسلامی وآراستگی و نظافت و پاکیزگی بسیار مهم و نشاندهنده شخصیت شما میباشد و پوشیدن لباس فرم الزامی میباشد
 • از شوخی های بی مورد و یا توهین به همکاران جدا پرهیز شود
 • رعایت فرایندهای پرستاری و اجرای ان الزامی میباشد
 • هر پرسنل دارای شرح وظایف و حدود انتظارات میباشد که حدود انتظارات در بخش یا از دفتر پرستاری تعیین میشود.
 • رعایت تفکیک پسماند و شستن دست از شاخصهایی میباشد که کامل باید رعایت شود
 • گرفتن علایم حیاتی در 2 نوبت شیفت صبح 6 صبح و 6 عصر روتین انجام میشود برای بیماران پس از OR یا بیماران ویژه طبق دستور انجام میشود حتی در صورت نداشتن دستور اهمیت V/S بسیار مهم و ضروری میباشد.
 • بیماران قبل از OR حتما باید جواب Ag ,Ab داشته باشند بنا براین قبل از ساعت 15 باید برای بیمارانی که بستری میشوند آزمایش Ag,Ab درخواست و پیگیری شود
 • پیگیری جواب آزمایشات و اطلاع به پزشک از وظایف پرسنل پرستاری میباشد
 • نظارت بر پاکیزگی و نظافت بیماران بسیار مهم میباشد و حمام وتعویض ملحفه ها در صورت کثیف نشدن هر 2 روز در میان میباشد.
 • تمامی پرسنل موظف به داشتن بج عکسدار میباشند.
 • در صورت مفقود شدن وسایل یا خرابی آن فورا به مسئول شیفت اطلاع دهید.

در صورت گم کردن وسایل موظف به تهیه آن میباشید.

فارسی