جشن روز آزمایشگاه

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

به پاسداشت خدمات ارزشمند واحدهای آزمایشگاه و پاتولوژی مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد مورخ 1397/2/2 جشن روز آزمایشگاه برگزار گردید.

در این جشن کارکنان و اعضاء هیات علمی و مسئولین بیمارستان شرکت داشتند. طی این مراسم ضمن قدردانی از زحمات تمامی کارکنان این واحدها ضرورت و اهمیت مسئوت حرفه ای کارکنان این حوزه در عرصه تشخیص و درمان بیان گردید.

در این مراسم از فعالیت های شایسته خانم عاطفه مشیری فر کارشناس آزمایشگاه، در عرصه آموزش و پیاده سازی سنجه های اعتباربخشی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

فارسی
نوع: 
اخبار و رویدادها