شرکت نماینده بیمارستان شهید هاشمی نژاد درجلسه هماهنگی شورای سلامت شهرداری منطقه 3

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

مورخ 1396/03/30 نماینده بیمارستان شهید هاشمی نژاد درجلسه هماهنگی شورای سلامت شهرداری ناحیه 6 منطقه 3 کاووسیه شرکت کردند.

ترافیک زیاد منطقه، سرگردانی همراهان بیماران، خطر ورود پسماندهای عفونی به جریان پسماند شهری از جمله مشکلات مطرح شده درجلسه بود.

زمینه های همکاری بیمارستان با شورای سلامت محله کاووسیه درسه حیطه مدیریت بحران، دفع پسماند و ارایه آموزش های پیش گیرانه وشیوه مناسب زندگی براساس شعار انسان سالم محور توسعه پایدار تعیین گردید.

فارسی
نوع: 
اخبار و رویدادها