دوره آموزشی «راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات»

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

دوره آموزشی راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات روز چهارشنبه مورخ 1395/10/15 با حضور مسئولین محترم اداره صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه ایران و نمایندگان کلیه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سالن آمفی تاتر بیمارستان شهید هاشمی نژاد برگزار گردید.

دوره آموزشی «راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات» دوره آموزشی «راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات» دوره آموزشی «راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات» دوره آموزشی «راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات»

 

فارسی
نوع: 
اخبار و رویدادها