آموزش مهارت های بالینی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
تلفن
8116354
مسئول واحد امین عزیزپور

یکی از ویژگیهای آموزش علوم پزشکی لزوم یادگیری تعداد زیادی از مهارت‏های علمی و ارتباطی در کنار حیطه‏های دانشی و نظری برای فراگیران پزشکی می‏باشد. در این مهارت‏ها اخلاق پزشکی، احترام به بیمار و صدمه هر چه کمتر به وی در حین آموزش از محورهای اساسی آموزشی در این واحد می‏باشد. لذا توجه به محورهای فوق محرک ایجاد و راه‏اندازی مرکز یا واحدهایی تحت عنوان مهارت‏های بالینی گردید که آموزش مهارت‏های بالینی عمومی را چه بصورت مهارت‏های رفتاری و یا مهارت‏های ابزاری در دانشگاه‏ها و دانشکده‏ها و ندرتاً بیمارستانها بعهده گرفتند.

هدف عمده این واحد ایجاد محیطی ایمن برای تدریس و یادگیری مهارت‏های بالینی و ارتباطی است تا با همکاری و آموزش بین بخشی به ایجاد و حفظ مهارت‏های پزشکی و پرستاری در دانشجویان پرداخته شود و از این طریق کیفیت مراقبت بیماران را ارتقاء دهند. فراگیران به وسیله وسائل سمعی- بصری و رایانه‏ای، مستندات موجود، مدل‏های شبیه‏سازی شده و سناریوهای بالینی موجود در این واحد به پرورش مهارت‏های بالینی می‏پردازند. این وسایل و محتوای آموزشی محیطی ایجاد می‏کند تا دانشجو برای انجام وظایف آتی خود در محیط‏های واقعی پیچیده و پر از اضطراب آماده گردد.

مزایای این واحد برای فراگیران پزشکی:

 • تکرار انجام مهارت در محیط امن و بدون استرس و کاهش احتمال بروز خطای پزشکی و صدمه رساندن به بیمار
 • ارائه آموزش بدون نیاز به بیمار واقعی
 • یادگیری استاندارد تکنیک‏های انجام مهارت‏ها
 • ارزشیابی انجام مهارت‏ها در حین اجراء توسط ناظر

 

مهارت های ارائه شده:

 • آموزش معاینه پروستات از طریق معاینه رکتال(DRE)
 • آموزش معاینه ژنیتالیای آقایان
 • آموزش سونداژ بیماران آقا و خانم
 • آموزش بخیه
 • آموزش مقدماتی و پیشرفته Dry lab لاپاراسکوپی
 • آموزش CPR
 • آموزش شستن دست
 • Needle stick

 

 

موارد استفاده از واحد مهارت های بالینی

 • آموزش فراگیران پزشکی مقطع فوق تخصص، دستیاری تخصصی، پزشکی عمومی و فراگیران پرستاری
 • تولید مواد کمک آموزشی مانند فیلم، عکس، اسلاید و جزوات آموزشی
 • برگزاری امتحانات عملی به ویژه امتحانات ایستگاهی OSCE
 • آموزش حین خدمت پرسنل پرستاری
فارسی