بیمارانی که با نفرستومی ( وجود لوله ای در کلیه ) به منزل می روند

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

بیمار عزیز:

با توجه به اینکه برای خروج ادرار از کلیه نیاز به وجود مسیر دیگری بوده است لوله ای از راه پوست در پهلوی شما به داخل کلیه گذارده می شود. لذا رعایت نکات ذیل می تواند در حفظ آن و پیشگیری از عوارضی مانند انسداد، عفونت و کمک کننده باشد.

  • جهت پیشگیری از عفونت و شستشوی هر چه بهتر کلیه  ، حداقل 8 لیوان آب در روز بنوشید. ( مگر بنا به دستور پزشک محدودیت مصرف آب داشته باشید)
  • از خم کردن، مسدودو کردن و یا پیچ خوردن لوله نفرستومی خودداری کنید.
  • همیشه کیسه تخلیه ادرار را پایین تر از کمر خود حفظ کنید.
  • هنگام وصل لوله نفرستومی به کیسه ادرار از دستکاری انتهای لوله و کیسه پرهیز کنید.
  • حداقل یک بار در هفته پانسمان اطراف نفرستومی را تعویض نمائید. ( ممکن است نیاز باشد که روزانه تعویض شود)
  • هنگام حمام کردن از خیس شدن پانسمان  خودداری کنید و در صورت خیس شدن آن را تعویض نمائید.
  • در صورتی که لوله نفرستومی خارج شد یا نشت زیاد ادرار از اطراف لوله مشاهده گردید بلافاصله پزشک معالج خود را مطلع سازید.
  • در صورت کاهش حجم ادرار ، بروز تب، درد پشت ، کدر و بدبو شدن ادرار پزشک خود را مطلع نمائید.
  • در طول روز می توانید لوله نفرستومی را به کیسه تخلیه کوچکی که به پا نصب می شود متصل نموده و در زیر لباس از آن استفاده نمائید. در طول شب سوند را به کیسه تخلیه بزرگتری که کنار تخت آویزان می شود متصل کنید.

دریافت نسخه چاپی

فارسی