راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

کلیات

با اندازه گیری برخی مواد در ادرار 24 ساعته می توان در تشخیص برخی بیماریها استفاده نمود. پیش از انجام آزمایش باید از مصرف مایعات زیاد خودداری شود و در صورت وجود شرایط خاص ( برحسب مورد اندازه گیری) باید به پزشک معالج و آزمایشگاه اطلاع داده شود .

 

آمادگی قبل از انجام آزمایش :

  • ادرار در طی مدت 24 ساعت در ظرف پلاستکی و تمیز که گنجایش حدوداً 4 لیتر مایع را دارد و توسط آزمایشگاه در اختیار مراجعین قرار می گیرد جمع آوری می شود.
  • جمع آوری نادرست نمونه می تواند باعث بی ارزش شدن آزمایشات گردد لذا لازم است نهایت دقت در جمع آوری صورت گیرد.
  • پیش از انجام آزمایش باید از مصرف مایعات زیاد خودداری گردد.
  • در صورت داشتن شرایط خاص ( باتوجه به عامل مورد اندازه گیری) باید به پزشک معالج و آزمایشگاه اطلاع داده شود. (مانند سابقه بیماری یا مصرف دارو)

 

نحوه جمع آوری نمونه :

  •  اولین ادرار صبحگاهی دور ریخته شود و بعد از آن به مدت 24 ساعت ، در ظرفی که از طرف آزمایشگاه داده شده است ، ادرار جمع آوری گردد.
  • آخرین نمونه ادرار صبح روز بعد بلافاصله پس از بیدار شدن در ظرف ریخته شود.
  • در مدت جمع آوری ، ظرف در جای خنگ نگهداری گردد.
  • نباید مستقیماً به داخل ظرف ادرار نمایید زیرا ماده داخل ظرف سوزاننده است.

 

شرایط نگهداری نمونه و نحوه انتقال :

  •  در مدت زمان جمع آوری نمونه و در طی انتقال ، ظرف نمونه گیری در درجه حرارت (8-2 درجه سانتیگراد) دمای یخچال نگهداری شود.
  • پس از جمع آوری نمونه حتماٌ ظرف به بخش نمونه گیری آزمایشگاه تحویل داده شود.

دریافت نسخه چاپی

فارسی