راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته

-A +A
Printer-friendly VersionSend to a friend

کلیات

با اندازه گیری برخی مواد در ادرار 24 ساعته می توان در تشخیص برخی بیماریها استفاده نمود. پیش از انجام آزمایش باید از مصرف مایعات زیاد خودداری شود و در صورت وجود شرایط خاص ( برحسب مورد اندازه گیری) باید به پزشک معالج و آزمایشگاه اطلاع داده شود .

 

آمادگی قبل از انجام آزمایش :

  • ادرار در طی مدت 24 ساعت در ظرف پلاستکی و تمیز که گنجایش حدوداً 4 لیتر مایع را دارد و توسط آزمایشگاه در اختیار مراجعین قرار می گیرد جمع آوری می شود.
  • جمع آوری نادرست نمونه می تواند باعث بی ارزش شدن آزمایشات گردد لذا لازم است نهایت دقت در جمع آوری صورت گیرد.
  • پیش از انجام آزمایش باید از مصرف مایعات زیاد خودداری گردد.
  • در صورت داشتن شرایط خاص ( باتوجه به عامل مورد اندازه گیری) باید به پزشک معالج و آزمایشگاه اطلاع داده شود. (مانند سابقه بیماری یا مصرف دارو)

 

نحوه جمع آوری نمونه :

  •  اولین ادرار صبحگاهی دور ریخته شود و بعد از آن به مدت 24 ساعت ، در ظرفی که از طرف آزمایشگاه داده شده است ، ادرار جمع آوری گردد.
  • آخرین نمونه ادرار صبح روز بعد بلافاصله پس از بیدار شدن در ظرف ریخته شود.
  • در مدت جمع آوری ، ظرف در جای خنگ نگهداری گردد.
  • نباید مستقیماً به داخل ظرف ادرار نمایید زیرا ماده داخل ظرف سوزاننده است.

 

شرایط نگهداری نمونه و نحوه انتقال :

  •  در مدت زمان جمع آوری نمونه و در طی انتقال ، ظرف نمونه گیری در درجه حرارت (8-2 درجه سانتیگراد) دمای یخچال نگهداری شود.
  • پس از جمع آوری نمونه حتماٌ ظرف به بخش نمونه گیری آزمایشگاه تحویل داده شود.

دریافت نسخه چاپی

فارسی