مراقبت بعد از بیوپسی کلیه

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

بیمار عزیز:

با توجهبه اینکه برای کمک به تشخیص  بیماریتان نیاز به انجام بیوپسی با نمونه برداری از کلیه وجود دارد، لذا رعایت نکات ذیل پس از انجام بیوپسی می تواند از عوارضی مانند خونریزی در مشا جلوگیری نماید:

  • به مدت 24 ساعت استراحت مطلق داشته باشید ( از تخت پایین نیایید) پاهای خود را جمع نکنید، صاف خوابیده و به پهلو نخوابید.
  • تا 2 ساعت چیزی نخورید.
  • تا 4 ساعت کیسه شن در محل بیوپسی باقی بماند.
  • تا 24 ساعت ادرار خود را در ظرف جمع آوری نموده تا اگر احتمال خونریزی وجود داشته باشد مشخص شود.
  • مایعات فراوان مصرف کنید.
  • در چند روز اول ممکن است ادرار شما خونی باشد که با مصرف مایعات کمتر می شود.
  • در صورت وجود خون  زیاد در ادرار ، که با مصرف مایعات کاهش نیابد ، به پزشک خود و یا اورژانس مراجعه نمایید.

دریافت نسخه چاپی

فارسی