برگزاری کنگره 7th ISN- EMAN updates in Nephrology ، از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ دسامبر 2017 در دوبی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

کنگره7th ISN- EMAN updates in Nephrology ، از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ دسامبر 2017 در دوبی برگزارشد. با حمایت انمجن نفرولوژی ایران  و اساتید نفرولوژی بیمارستان هاشمی نژاد، 4 نفر از فارغ التحصیلان سالهای اخیر و 3 نفر از فلوهای سال دوم نفرولوژی به نمایندگی  از طرف ایران دراین کنگره حضور پیدا کردند. 8 مقاله توسط نفرولوژیستهای ایرانی به کنگره ارسال و پذیرفته شد، که ۵ نفر ازهمکاران در این کنگره حضور یافته و با کمال افتخار، سهم قابل توجهی از پوسترهای ارائه شده در کنگره را تشکیل دادند.

کورسpre-congress  با محوریت  Peritoneal Dialysisو Interventional nephrology برگزارشد و دکتر ایرج نجفی به عنوان سخنران در دوره Peritoneal Dialysis حضور یافتند و نتایج تحقیقات خود بر روی تاثیر سلولهای بنیادی برmembrane failure  را همراه با دانشجوی دوره دکترای خود در این زمینه ارائه فرمودند.

در روز اول کنگره موضوع سخنرانیها پیرامون Clinical Nephrology بود که اعضای بورد ISN همچون دکتر دیوید هریس، دکتر جان فیهالی و دکتر شهرزاد عصاره ازجمله اساتید ارائه کننده سخنرانی ها بودند.

روز دوم کنگره با ارائه مطالبی در مورد جوانب مختلف دیالیز برگزارشد و در جلسه بعدازظهر کارگاهی با موضوع Nephrology in ICU Patients به صورت  case studyبرگزارشد و اولین case presentation توسط دکتر شهرزاد عصاره ارائه و بحث شد.

در حاشیه برنامه روز دوم، جلسه منطقه ای خاور میانه(ISN Middle East regional board meeting)  برگزارشد که دکتر شهرزاد عصاره به عنوان عضو هیئت مدیره ISN به تمایندگی از خاور میانه ومعاون کمیته منطقه ای و دکتر سمانه هاشمی به عنوان نماینده نفرولوژیستهای جوان در این جلسه حضور پیدا کردند. در این جلسه گزارشی از حضور و میزان مشارکت کشورهای مختلف عضو ISN در حوزه خاورمیانه توسط دکتر محمد قنیمت و دکتر مونا الرخیمی و نیز برنامه های کلی  ISN  توسط دکتر دیوید هریس و دکتر جان فیهالی و اعضای کمیته خاورمیانه ارائه و بحث شد. از نکات قابل توجه در آمارها، بالاترین تعداد عضویت نفرولوژیستهای ایرانی در بین کشورهای خاور میانه بود که با برنامه ریزی انجمن نفرولوژی ایران برای عضویت گروهی نفرولوژیستهای ایرانی انجام شده بود و نیز تاکید دکتر دیوید هریس بر برنامه ریزی برگزاری دوره آموزشی نفرولوژی در تاجیکستان توسط  دکتر شهرزاد عصاره که در واقع از حدود وظایف ایشان در کمیته خاور میانه فراتر می رفت و مورد توجه فراوان رییسISN  قرار گرفت.

روز پایانی کنگره با محوریت مبحث پیوند کلیه به اتمام رسید و برنامه پایانی کنگره در عصر روز سوم به صورت ISN workshop بود که توسط اعضای بورد  ISNحاضر در کنگره شامل دکتر محمد قنیمت، دکتر مونا الرخیمی، دکتر دیوید هریس و دکتر شهرزاد عصاره برگزار شد. موضوع اصلی، ارائۀ اهداف و برنامه های بین المللی و منطقه ای ISN بود. در این پانل دکتر شهرزاد عصاره گزارشی از زلزله اخیر کرمانشاه ارائه و ضمن آن از تلاشهای فراوان نفرولوژیستهای کرمانشاه تقدیرنمود و نیز به حمایت و پیگیریهای هیئت مدیره انجمن نفرولوژی ایران از اولین ساعات با ارسال پروتوکولهای درمانی، تشکیل گروه آنلاین جهت ارتباط نزدیک با پزشکان منطقه، حضور اساتید نفرولوژی در منطقه برای نظارت بر اجرای دستورالعملها از نزدیک و نهایتاًً تعداد کم موارد نارسایی حاد کلیه و فقدان موارد منجر به دیالیز و نیز رسیدگی سریع و ساماندهی بیماران دیالیزی مزمن و حمایتهای مالی، علمی و اجرایی دراین حادثه اشاره نمود. وی آماده بودن پروتوکولها از قبل و به روز بودن اطلاعات، که حاصل تجربیات زلزله های قبلی و همکاری باISN task force group  بود را علت اصلی این موفقیت دانست. این نتایج و به خصوص عدم نیاز حتی یک نفر از هموطنان زلزله زده به دیالیز حاد مورد تقدیردکتر دیوید هریس و سایر شرکت کنندگان قرار گرفت. همچنین دکتر عصاره طی گزارشی اهداف و جزئیات سفر درپیش رو به تاجیکستان را به منظور کمک رسانی علمی به پزشکان این کشور ارائه نمود. .درپایان از۳ مقاله ارائه شده در کنگره تقدیر شد و رتبه سوم به مقاله ارسالی خانم دکتر وحیده یاوری از دانشگاه شیراز اختصاص یافت.

دستیاران فوق تخصصی بیمارستان هاشمی نژاد تشکر و قدردانی ویژه خود را از انجمن نفرولوژی ایران و اساتیدشان دکتر شهرزاد عصاره و دکتر یوسف عطایی پور به علت حمایت و فراهم آوری شرایط حضور تمامی فلوهای سال دوم نفرولوژی در اینکنگره را اعلام نمودند.

فارسی
Tags: 
نوع: 
اخبار و رویدادها