بیمارانی که قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرند

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

بیمار عزیز:

 • جهت کمک به پیشگیری از عوارض بعد از عمل، توجه به نکات ذیل ضروری است.
 • شب قبل از عمل حمام کرده موهای محل عمل تراشیده شودف محدوده عمل را از پرستار سوال فرمائید.
 • چنانچه از قرص آسپرین، پلاویکس و دیپریدامول استفاده م یکنید پزشک خود را در جریان گذاشته و حداقل 5 روز قبل از عمل ، آسپرین (اعم از آسپرین بچه ، ACA آسکار یا اساکول) و همچنین 48 ساعت قبل از عمل ، پلاویکس و دیپریدامول را قطع نمائید.
 • چنانچه مبتلا به بیماری دیابت می باشید و از انسولین و قرص متفورمین و یا گلی بنگلامید استفاده می کنید حتماً پزشک خود را د رجریان بگذارید. معمولاً قرص متفورمین 48 ساعت قبل از بیهوشی، قطع سایر داروها تا روز عمل ادامه یابد.
 • چنانچه سابقه حساسیت و یا آسم و سایر بیماریها را دارید حتماً قبل از عمل با پزشک خود در میان بگذارید.

در زمان بستری مدارک زیر را حتماً به همراه داشته باشید:

 • عکس ها، آزمایشات  سی تی اسکن و ...
 • دفترچه بیمه پایه
 • بیمه مکمل یا بیمه نامه از بیمه مکمل مربوطه
 • برگه بستری پزشک یا کپی آن
 • پس از جراحی، با سرفه و تنفس عمیق ، به خروج ترشحات و پیشگیری از بروز عفونتهای تنفسی کمک نمائید.
 • به دستورات خاص قبل و بعد از عمل که علاوه بر موارد فوق  در شرایط خاص شما توسط پزشک محترم توصیه شده است، دقیقاً عمل نمائید.

دریافت نسخه چاپی

فارسی