گروه رادیولوژی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

 

 

دکتر محسن دارابی

دکتر محسن دارابی

 

متخصص رادیولوژی

 

رزومه  تقویم کاری

دکتر سید مرتضی باقری

دکتر سید مرتضی باقری

 

متخصص رادیولوژی

 

رزومه  تقویم کاری

دکتر سپیده حکمت

دکتر سپیده حکمت

 

متخصص پزشکی هسته ای

 

رزومه  تقویم کاری

 
   
فارسی