واحد سمعی و بصری

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

 

متصدی واحد: پیمان همه خوانی

شرح وظایف متصدی سمعی و بصری

 • ارائه خدمات سمعی و بصری و پشتیبانی تحریرات و کتابخانه
 • تهیه و تنظیم آرشیو فیلم و اسلایدهای آموزشی و فهرست کردن موجودی واحد،  بنحوی که دسترسی فوری به هر یک از فیلمها و اسلایدها همواره میسر باشد
 • تهیه و تنظیم آرشیو و backup اسلایدها و تصاویر الکترونیکی و فهرست کردن آن جهت دسترسی فوری و آسان
 • حفظ و حراست و نگهداری از اموال واحد سمعی و بصری اعم از دستگاهها،  کامپیوترها و آرشیو از جمله تحویل کتبی و پیگیری بازگشت فیلمهای امانت داده شده
 • نگهداری وسایل سمعی و بصری در وضعیت آماده باش کامل (مثلاً شار‍ژ دوربین و تست ادواری صحت کارکرد هریک بصورت مکتوب با برنامه منظم (هفته ای دوبار) 
 • ارائه خدمات در رابطه با نمایش اسلاید و فیلم های آموزشی در سالن اجتماعات به نحوی که با احاطه به برنامه های آینده جلسات آموزشی،  همواره پیش از شروع جلسات وسایل با شرایط ایده آل در محل کلاس مستقر باشد
 • همکاری در تهیه فیلم ها و اسلایدهای آموزشی در رابطه با موارد جدید بیماریها
 • تهیه عکس و اسکن مطالب مورد نیاز اعضا محترم هیات علمی و دستیاران تخصص و فوق تخصص
 • اعلام بموقع نیازهای واحد سمعی و بصری و آموزش و پیگیری مستمر درخواستها تا حصول نتیجه قطعی
 • انجام خدمات تایپی دفتر آموزش و اعضا هیات علمی و ریاست و مدیریت مرکز
 • تهیه اسلاید جهت اعضا محترم هیات علمی حسب اولویت درخواست
 • تکثیر جزوات آموزشی از منابع و کتب مورد نیاز اعضا محترم هیات علمی با نظر مسئول اداره آموزش
 • پشتیبانی کتابخانه در غیبت کوتاه مدت و مرخصی بلند مدت مسئول مربوطه با تحویل دقیق دارایی کتابخانه
 • رفع عیب اولیه برنامه های نرم افزاری کامپیوترهای دفتر آموزش و واحد سمعی بصری
 • رعایت اصول طرح تکریم ارباب رجوع
 • وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی
 • انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق

 

کلاس آموزش آمفی تئاتر سالن جلسات

 

فارسی