گروه اورولوژی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

اعضاء هیئت علمی

دکتر پژمان شادپور

دکتر پژمان شاپور

 

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار

فلوشیپ اورولوژی اطفال و لاپراسکوپی

رزومه  تقویم کاری

دکتر مسعود اعتمادیان

دکتر مسعود اعتمادیان

 

متخصص ارولوژي

فلوشيپ اندويورولوژي

رزومه  تقویم کاری

دکتر محمدجواد سلیمانی

 دكتر محمد جواد سليماني

 

متخصص ارولوژي

فلوشيپ پيوند

رزومه  تقویم کاری

   
دکتر محمدعلی زرگر

دكتر محمدعلي زرگر

 

متخصص ارولوژي

فلوشيپ پيوند

رزومه  تقویم کاری

دكتر كوشـــا كمالــــي

دكتر كوشـــا كمالــــي

 

متخصص ارولوژي

فلوشيپ پيوند

رزومه  تقویم کاری

 دكتر حسيـن  شـاهــرخ

 دكتر حسيـن  شـاهــرخ

 

متخصص ارولوژي

فلوشيپ پيوند

رزومه  تقویم کاری

دكتر مريم امامي

دكتر مريم امامي

 

متخصص ارولوژي

 

رزومه  تقویم کاری

دکتر رباب مقصودی

دکتر رباب مقصودی

 

متخصص ارولوژي

 

رزومه  تقویم کاری

دکتر کاوه مهرآوران

دکتر کاوه مهرآوران

 

متخصص ارولوژی

فلوشيپ اندويورولوژي

رزومه  تقویم کاری

 
دکتر هرمز سلیمی

دکتر هرمز سلیمی

 

متخصص ارولوژي

 فلوشیپ ارولوژی اطفال

رزومه  تقویم کاری

تقویم آموزشی گروه

برنـامـه  هـفـتـــگی  فــراگـــیران  دپارتمان  اورولــوژی- سال 1395

 

کلاس

اتاق عمل جنرال

اعمال لاپاراسکوپی

جراحی پیوند کلیه

درمانگاه

راند

کنفرانسهای

عمومی

کلاس کارآموزان

صبح

عصر

شنبه

دکتر شادپور: 7-30/7

Laparoscopy-endourology

Journal Club

دکتر شادپور: 30 /7-8

Problem-case conference

دکتر شادپور: 8 -30/8

Lap surgical video review

دکتر زرگر،

دکتر شاهرخ، دکتر کمالی، دکتر مقصودی

دکتر مقصودی

 

دکتر سلیمی-دکتر امامی

دکتر نیری.دکتر مقصودی.

دکتر امامی.دکتر اخیاری

7 تا 5/8

 

 

9 – 8

یکشنبه

دکتر زرگر: 30/6-8

 

ژورنال کلاب جنرال

دکتر کمالی،

دکتر مهراوران، دکتر سلیمی

دکتر شادپور

( و دکتر مقصودی)

دکتر زرگر، دکتر شاهرخ، دکترسلیمانی، دکتر عظیمی

دکتر مقصودی-دکتر امامی

دکتر سلیمی.دکتر اخیاری

دکتر نیری

7 تا 5/8

 

 

 

 

9 – 8

دوشنبه

 

دکتر شادپور،

دکتر امامی، دکتراعتمادیان، دکتر سلیمی

دکتر شادپور

 

دکتر مقصودی-دکتر کمالی

دکتر مهرآوران.دکتر امامی

دکتر عطار

7 تا 5/8

 

 

 

9 – 8

سه شنبه

 

دکتر سلیمانی، دکتراعتمادیان، دکتر سلیمی

دکتر مقصودی

دکتر شاهرخ، دکتر سلیمانی، دکتر حسینی، دکتر کمالی، دکتر عظیمی

دکتر مهرآوران

دکتر اخیاری

دکتر کمالی.دکتر سلیمی

7 تا 5/8

 

 

 

9 – 8

چهارشنبه

دکتر زرگر: 7-8

 

کلاس کمپل خوانی

دکتر شاهرخ، دکترشادپور، دکتر امامی، دکتر اعتمادیان

دکتر شادپور

 

دکتر کمالی-دکتر عظیمی

.دکتر عظیمی.دکتر نیری

دکتر مهرآوران

 

7 تا 5/8

CPC/ Tumor Board

چهارشنبه آخرهرماه

 7-8

 

9 – 8

پنجشنبه

 

دکتر سلیمانی

 

 

دکتر سلیمی

دکتر کمالی

Grand Round

30/8 تا 11

جلسه ماهانه گروه

هفته دوم ماه 8-12

انجمن اورولوژِ ی هفته اول ماه 8-12

 

                     
 

 

فارسی