دفتر امور آموزش

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
تلفن
8116329
مسئول واحد یاور انصاری
مسئول کتابخانه شهین یاوری
مسئول واحد آموزش مهارت های بالینی امین عزیزپور
متصدی سمعی و بصری پیمان همه خوانی
 • تعداد نیروي شاغل در واحد آموزش       5 نفر
 • شرح تجهیزات                               10 دستگاه کامپیوتر برای واحد کتابخانه
 • ساعت کار واحد                             8 صبح لغایت  15:30 عصر
 • واحد آموزش زیرمجموعه واحد معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز می‌‌باشد.

شرح وظایف مسئول آموزش

 • مديريت بر خدمات اداري دفتر آموزش
 • نظارت بر کليه مکاتبات اداري و آموزشي و واحد
 • نظارت بر حسن انجام ارسال كليه گواهي هاي آموزشي از قبيل شروع بكار،  انجام كار،  پايان كار و. ... مربوط به پزشكان،  دستياران و انترنها
 • تهيه تقويم اجراي جلسات آموزشي در فضاهاي آموزشي مركز (كلاسها و آمفي تئاتر) 
 • ارائه اطلاعات لازم جهت معرفي مرکز در بدو ورود به فراگیران
 • كنترل حضور و غياب آموزش گيرندگان
 • نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به تكثير جزوات و نشريات آموزشي اتندينگ و دستياران
 • به روز آوري اطلاعات مرکز جهت ارزشيابي دانشکده پزشکي
 • نظارت بر تنظيم و توزيع ليست كشيك ماهانه كليه اتندينگ،  فلوها،  دستياران و انترنها قبل از آغاز ماه
 • هماهنگي در جهت تنظيم برنامه و معرفي كليه دستياران،  انترنها و دانشجويان پيرا پزشكي به واحدهاي مربوطه بلافاصله پس از دريافت معرفي نامه هاي مربوطه
 • جوابگوئي به مراجعين و رسيدگي به شکايات
 • نظارت بر نحوه اداره امور و ارائه خدمات واحد سمعي بصري،  آمفي تئاتر و كلاسهاي مركز
 • نظارت بر امور اداري كتابخانه مركز
 • نظارت بر تهيه عكسها،  فيلم ها و اسلايدهاي آموزشي
 • نظارت بر امور مربوط به پاويونهاي پزشكان

شرح وظایف منشی آموزش

 • تايپ نامه هاي واحد آموزش،  حداكثر تا پايان وقت اداري همانروز
 • تايپ نامه هاي مديريت گروه ارولوژي و نفرولوژي حداكثر تا پايان وقت اداري همانروز
 • تسليم نامه هاي مربوطه به اتندينگ نفرولوژي و ارولوژي به آنان
 • حفظ و نگهداري وسايل مربوط به دفتر آموزش از قبيل كامپيوتر،  پرينتر و. .. در وضعيت ايده آل كاركرد
 • تايپ نامه هاي رياست و مديريت مركز حداكثر تا پايان وقت اداري همانروز
 • تهيه اسلايدهاي آموزشي اتندينگ گروه ارولوژي،  دستياران و همچنين اتندينگ گروه نفرولوژي.  فلوها
 • Search مقالات از اينترنت مربوط به اتندينگ نفرولوژي و ارولوژي حسب برنامه زمانبندي و اولويت درخواست
 • پرينت مقالات مربوط به اتندينگ ارولوژي و نفرولوژي و رزيدنتها حسب برنامه زمانبندي و اولويت درخواست
 • رعايت اصول طرح تكريم ارباب رجوع
 • وقت شناسي و نظم و انضباط كاري و رعايت شئونات اخلاقي
 • کمک در برگزاری جلسات اداری مرکز و تهیه عکس از آنها
 • آمادگی و حضور جهت راه اندازی کلاسهای آموزشی مرکز از لحاظ سیستم کامپیوتری

شرح وظایف متصدی سمعی و بصری

 • ارائه خدمات سمعي و بصري و پشتيباني تحريرات و كتابخانه
 • تهيه و تنظيم آرشيو فيلم و اسلايدهاي آموزشي و فهرست كردن موجودي واحد،  بنحوي كه دسترسي فوري به هر يك از فيلمها و اسلايدها همواره ميسر باشد
 • تهيه و تنظيم آرشيو و backup اسلايدها و تصاوير الكترونيكي و فهرست كردن آن جهت دسترسي فوري و آسان
 • حفظ و حراست و نگهداري از اموال واحد سمعي و بصري اعم از دستگاهها،  كامپيوترها و آرشيو از جمله تحويل كتبي و پيگيري بازگشت فيلمهاي امانت داده شده
 • نگهداري وسايل سمعي و بصري در وضعيت آماده باش كامل (مثلاً شار‍ژ دوربين و تست ادواري صحت كاركرد هريك بصورت مكتوب با برنامه منظم (هفته اي دوبار) 
 • ارائه خدمات در رابطه با نمايش اسلايد و فيلم هاي آموزشي در سالن اجتماعات به نحوي كه با احاطه به برنامه هاي آينده جلسات آموزشي،  همواره پيش از شروع جلسات وسايل با شرايط ايده آل در محل كلاس مستقر باشد
 • همكاري در تهيه فيلم ها و اسلايدهاي آموزشي در رابطه با موارد جديد بيماريها
 • تهيه عكس و اسكن مطالب مورد نياز اعضا محترم هيات علمي و دستياران تخصص و فوق تخصص
 • اعلام بموقع نيازهاي واحد سمعي و بصري و آموزش و پيگيري مستمر درخواستها تا حصول نتيجه قطعي
 • انجام خدمات تايپي دفتر آموزش و اعضا هيات علمي و رياست و مديريت مركز
 • تهيه اسلايد جهت اعضا محترم هيات علمي حسب اولويت درخواست
 • تكثير جزوات آموزشي از منابع و كتب مورد نياز اعضا محترم هيات علمي با نظر مسئول اداره آموزش
 • پشتيباني كتابخانه در غيبت كوتاه مدت و مرخصي بلند مدت مسئول مربوطه با تحويل دقيق دارايي كتابخانه
 • رفع عيب اوليه برنامه هاي نرم افزاري كامپيوترهاي دفتر آموزش و واحد سمعي بصري
 • رعايت اصول طرح تكريم ارباب رجوع
 • وقت شناسي و نظم و انضباط كاري و رعايت شئونات اخلاقي
 • انجام ساير امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق

 

فارسی