دفتر پرستاری

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
شماره تماس 8116332
مدیریت پرستاری فرزانه نقیبی قانع
سوپروایزران بالینی طاهره رضوی، لعیا مدیری، فرهاد نظیرنیا، افشین قابچی
سوپروایزر آموزشی عاطفه نصیر دیوانی

 

خانم فرزانه نقیبی قانع مدیر پرستاری بیمارستان شهید هاشمی نژاد

  • مدیریت بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری در این دفتر از طریق طراحی فرآیندهای کلیدی پرستاری و چک لیست‌های کنترل و ارزیابی انجام می‌‌گیرد.
  • دفتر پرستاری کیفیت و ایمنی را سرلوحه انجام خدمات پرستاری به بیماران قرار داده و طبق برنامه مدون پیگیر ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می‌‌باشد و در راستای این هدف، استانداردها و اهداف JCI را الگوی تامین ایمنی بیماران قرار داده است.
  • پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری، سوپروایزران آموزشی و بالینی و منشی می‌‌باشند. همچنین دفتر پرستاری از سایر کارکنان مرکز نیز در برخی شیفت‌ها به عنوان سوپروایزر استفاده می‌‌نماید.
  • دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران بالینی مرکز، طبق برنامه زمانبندی مدون، کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخش‌ها را کنترل و نتایج را کتباٌ به واحدها اعلام می‌‌نماید. نیاز آموزشی کارکنان بر اساس این حسابرسی‌ها و همچنین از طریق نظر سنجی از ایشان، تعیین و دوره‌های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی(درون بخشی، برون بخشی) و برون سازمانی جهت کارکنان برنامه‌ریزی و اجرا می‌‌گردد.

فرآیندهای کلیدی مدیریت پرستاری عبارتند از:

  • مدیریت ارزیابی (کنترل و نظارت)
  • مدیریت آموزش
  • مدیریت ارزشیابی
  • مدیریت نیروی انسانی
  • مدیریت  برنامه‌ریزی

 

کلیه این فرآیندها در دفتر پرستاری بطور مدون پیگیری و بر اجرای آن در بخش‌ها کنترل و نظارت می‌‌گردد.

کلیه پرسنل جدید الورود پرستاری مانند سایر کارکنان در بدو ورود از طریق CD آموزشی با مسئولین و مقررات سازمان آشنا شده و در برنامه مدون آموزش القایی و آشناسازی پرستاری در بخش خود قرار می‌‌گیرند.

دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات، پیشنهادات، انتقادات و تجارب و راهنمائی‌های پرسنل پرستاری سازمان می‌‌باشد.کلیه اقدامات اداری کارکنان پرستاری از کانال دفتر پرستاری صورت می‌‌گیرد.

 

توجهات لازم

  • خواهشمند است به منظور پیشگیری از خطا‌ها و اشتباهات دارویی و همچنین اجرای بهتر سکوت و آرامش در بخش‌ها نسبت به رعایت موارد ذیل به پرسنل زیر مجموعه اطلاع رسانی و نظارت اکید نمایید.
  • جهت پیشگیری از هر گونه خطا و اشتباه کلیه کارکنان رعایت نمایند که هنگام چیدن و دادن دارو با فرد مسئول گفتگو ننمایند و خود شخص نیز حتی الامکان در این زمان با کسی صحبت نکند.
فارسی