شناسنامه بیمارستان شهید هاشمی نژاد

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
شناسنامه بیمارستان شهید هاشمی نژاد
نوع مالکیت دولتی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران
نحوه اداره غیر انتفاعی
وضعیت آموزشی، درمانی  - هیآت امنائی
تاریخ اعتبار پروانه تاسیس 1390/05/18   الی       1395/05/18
تعداد تخت 185 تخت
تعداد تخت های ویژه 52 تخت
 بخش های بستری اندویورولوژی - نفرولوژی زنان - نفرولوژی مردان - اورولوژی مردان و زنان - اورولوژی اطفال - پیوند کلیه
درمانگاه ها ارولوژی - نفرولوژی - عروق - جراحی
پاراکلینیک ها داروخانه - آزمایشگاه - سونوگرافی - رادیولوژی

 

فارسی