ریاست

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
ریاست بیمارستان دکتر محمودرضا محقق
شماره تماس 8116300

تمامی مراجعه کنندگان و خدمت گیرندگان بیمارستان ، از هر قشر و سطح اجتماعی که باشند, معرفی شده از طرف اینجانب می باشند. لذا ضروری است به امور فرد فرد ایشان با رعایت احترام و عدالت ، سرعت ، کیفیت و با حفظ کیفیت رسیدگی گردد.

دکتر محمودرضا محقق، رئیس مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

 

 

از جمله فعالیت‌های حوزه ریاست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- برقراری جلسات برای ارتباط با مشاوران متخصص و خبرگان حوزه سلامت و سایر حوزه‌ها

2- تدوین، توسعه و نظارت بر برنامه استراتژیک بیمارستان

3- برقراری ارتباط با اساتید دانشگاه‌های معتبر مدیریت ایران

4- تشکیل جلسات هیئت‌امنای دو بیمارستان محب و هاشمی‌نژاد

5- ارتباط دادن و یا حل مشکلات بیمارانی که به حوزه ریاست مراجعه می‌کنند

6- مدیریت و کنترل پروژه‌های عمرانی، مدیریتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

7- ایجاد برنامه برای ارتقا مدیران ارشد بیمارستان به صورت آموزش‌های حضوری و شرکت در سمینار‌های داخل و خارج از کشور

8- پشتیبانی از نظام‌های اجرایی و کیفی مستقر در بیمارستان

9- برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت بین بخش‌های مختلف بیمارستان

10- شرکت و سخنرانی در سمینارها و کنگره‌ها با هدف اشاعه تجارب مثبت

11- ایجاد امکان و هماهنگی برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از بیمارستان

 

 

فارسی