مسئولین فنی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
مسئول فنی صبح و عصر دکتر فرنوش چیمه
مسئول فنی شب های ایام زوج دکتر رباب مقصودی
مسئول فنی شب های ایام فرد دکتر بهاره مرغوب
مسئول فنی آزمایشگاه دکتر مژگان عسگری
مسئول فنی فیزوتراپی دکتر سید مسعود غفاری میز
مسئول فنی پزشکی هسته ای دکتر سپیده حکمت
مسئول فنی رادیولوژی مرتضی باقری

شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان

حضور مستمر و فعال در مرکز در ساعتها و نوبتهای کاری درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول مسئولیتهای مربوطه.

تبصره- با توجه به ضرورت حضور و کنترل نظارت مستمر مسئول فنی در نوبت کاری مربوطه،مسئولان فنی در زمان قبول مسئولیت فنی نبایستی در محل دیگری(مطب ، بیمارستان و....)اشتغال داشته باشند و پروانه مسئولیت فنی همزمان نیز صادر نمی گردد.

نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و پاسخگوئی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین،مقررات و دستورالعمل های وزارت
سرپرستی کلیه بخشهای بستری، درمانگاه و فوریت های پزشکی(اورژانس)
ایجاد هماهنگی بین واحدها و بخش های مختلف بیمارستانی و تشکیل جلسات مربوطه بر اساس دستورالعمل های وزارت
نظارت بر انتخاب ، به کاری گیری و فعالیت نیروهای انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارت برای       قسمت های مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیت های آنان بر اساس مقررات موجود
کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران در تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل با رعایت مقررات مطرح در این آیین نامه
 کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

تبصره- بخش فوریت های پزشکی بیمارستانها بر اساس تخصص هایی که مجوز آن را دریافت کرده بایستی امکانات، نیروهای تخصصی و کادر پیراپزشکی مورد نیاز را برای درمان بیماران اورژانسی به صورت 24 ساعته در اختیار داشته باشد و هیچ بیمار اورژانسی به مرکز دیگر نبایستی انتقال داده شود مگر در شرایطی که در حیطه تخصصی بیمارستان نبوده که در این صورت پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مستقیما و یا از طریق ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه مربوط اقدام به اخذ پذیرش گردد.

نظارت بر کیفیت قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان

کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی،درمانی، تجهیزات پزشکی و دارویی بیمارستان

ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی بیمارستان

جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی

رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط

نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط بر اساس قوانین- مقررات و دستورالعمل ها

رعایت و اعمال کلیه قوانین ، مقررات ، دستورالعملهای وزارت و موازین علمی ، فنی ، اسلامی و اخلاقی در مرکز

نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل های مربوطه

نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب و مرتبط وزارت

نظارت بر گزارش دهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماری های واگیر قابل گزارش ، به معاونت بهداشت/ مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

مسئولین فنی موظفند علاوه بر انجام وظایف مربوطه در مدت مسئولیت فنی، نواقص و ایرادهای فنی را علاوه بر موسس به مسئول فنی رابط(مسئول فنی صبح) اعلام دارند.

دکتر روباب مقصودی مسئول فنی شب های ایام زوج مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

 

دکتر فرنوش چیمه مسئول فنی صبح و عصر بیمارستان شهید هاشمی نژاد

  مسئول فنی شب های ایام فرد  
مسئول فنی فیزوتراپی   مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 

فارسی